25-lecie Ochronki Jurek

Działalność charytatywno- opiekuńcza Fundacji PBG to stała wieloletnia pomoc dla Ochronki „Jurek” placówki Towarzystwa Przywracania Rodziny, gdzie przebywa sześcioro podopiecznych w różnym wieku. Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 25-lecia istnienia Ochronki mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w koncercie i przyjęciu przygotowanym przez dyrektora ochronki p. Marię Lichtańską. W roku Jubileuszu wykonano remont i zmontowano nową kuchnię dla Ochronki.

Pamiętaliśmy  też o urodzinach Zuzy, Oliwki, Natalii, Błażeja i pozostałych dzieci.Tutaj inicjatywę wykazują nasi pracownicy m.in. P. Bożena Ciosk , która w ramach wolontariatu pracowniczego przygotowuje np. wyją

tkowe niespodzianki, spotkania  dla młodych jubilatów. Dla dzieci  planowany jest  też, przy naszym wsparciu n dwutygodniowy pobyt wakacyjny do Mielna.