Opłatek dla Artystów w PBG Gallery Skalar Office Center

  Tego dnia aż cztery  wydarzenia miały miejsce w PBG Gallery Skalar Office Center. Po uroczystym otwarciu wystawy Sylwii Taciak  pt. „Ikony”o  godz. 12.00 / o artystce i jej pracach poniżej /, można było obejrzeć prezentację filmową artysty Wiesława Bobera,  dotyczącą jego udziału w powstawaniu polskiego filmu animowanego pt. „Twój Vincent”. Potem Fundacja PBG i PBG Gallery zaprosiły artystów na tradycyjne już Spotkanie Opłatkowe. Po południu o godzinie 16.00 na finisaż swojej wystawy pt. „Grafika i…” zapraszał artysta Włodzimierz Trawiński . Miło było gościć znaczącą liczbę uczestników wernisażu, pokazu i finisażu! PBG Gallery ma wielką satysfakcję z udostępniania przestrzeni Centrum Biznesowego
czytaj więcej

Akademia Sztuki dla Dzieci

PBG Gallery Skalar Office Center podjęła nowe wyzwanie, realizując od miesiąca września do grudnia 6 artystycznych  spotkań warsztatowych z dziećmi w wieku od 3 do 14 lat. Pomysł takiego przedsięwzięcia narodził się dużo wcześniej a możliwość jego zrealizowania przyniosła oczekiwane rezultaty. Warsztaty odbywały się w ramach cyklu „Artyści malują z dziećmi”. 4 wystawy w miesiącu październiku -wystawa pt.Ikony Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu kuratorki Aleksandry Michalskiej, wystawa pt. Ocean obfitości Beaty Pendowskiej, wystawa zbiorowa pn. Artystyczny Poznań. Dzielnice Poznania a także wrześniowa  artystki z Elbląga Małgorzaty Kadelskiej pt.Inter Skalar oraz Poznański Salon Robinsonada  i grudniowa Włodzimierza Trawińskiego pt. Grafika …i złożyły się
czytaj więcej

XVIII Charytatywny Koncert Jesienny

PBG Gallery uczestniczyła na zaproszenie Lions Club Poznań Polonia w XVIII Charytatywnym Koncercie Jesiennym w listopadzie tego roku. Po koncercie z udziałem między innymi Wiesława Prządki odbyła się licytacja obrazów przekazanych przez kilka poznańskich galerii. PBG Gallery przekazała na ten cel obraz litewskiego malarza z kolekcji PBG, który został zakupiony za kwotę 3000 złotych!
czytaj więcej

Co słychać na Pradze?

Taki tytuł „Co słychać na Pradze?”nosi wystawa zorganizowana w Muzeum Warszawskiej Pragi Oddział Muzeum Warszawy  z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzrokową. Wystawa potrwa do końca kwietnia 2018 roku. Z pewnością przyciągnie wielu zainteresowanych z całej Polski. Muzeum zwróciło się do Fundacji PBG z prośbą o użyczenie makiety Stadionu PGE Narodowy, która będzie jednym z wielu interesujących eksponatów. Osoby niewidome i niedowidzące będą mogły zapoznać się z  tym najnowocześniejszym w Polsce obiektem sportowym, ponieważ makieta wyposażona jest w opisy w alfabecie Braille’a. Fundacja PBG z satysfakcją przyjęła współudział w tym przedsięwzięciu. Celem naszego projektu jest, aby jak największa liczba osób,
czytaj więcej

Wystawa okolicznościowa 100- setna Rocznica Objawień Fatimskich

Fundacja PBG w roku jubileuszu stulecia Objawień Fatimskich ufundowała i przygotowała z tej okazji dwie wystawy w języku francuskim i ukraińskim, które przekazane zostały do kościoła polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Lozannie oraz do katedry w Wilnie. Działania na rzecz pielęgnowania kultu religijnego pozostają w obszarze działań statutowych Fundacji i niejednokrotnie takie działania podejmujemy.
czytaj więcej

Wielkopolski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski / PZN OW/- spotkanie integracyjne Klubu Młodych z Poznania i Wielkopolski w Smólsku.  Fundacja PBG , kierując się wyznaczonymi sobie, najważniejszymi wartościami jak inspirowanie, kreowanie i wspieranie zareagowała na prośbę poznańskiego Klubu Młodych przy PZN OW, zapraszając młodych ludzi na zajęcia poszerzające ich horyzonty działania, zmniejszające ograniczenia – słowem na cykl zorganizowanych zajęć w ramach wizyty w pałacu w Smólsku. Grupa, licząca 24 osoby, która zdecydowała się podjąć to wyzwanie pod opieką pani prezes Klubu Magdaleny Orzeszko oraz gospodarza pałacu pani Hanny Gajewskiej, miała okazję poznać to miejsce, historię pałacu,ale przede wszystkim uczestniczyć w normalnych
czytaj więcej

Jubileuszowy wernisaż podczas ROBINSONADY

Nasz jubileuszowy udział w ROBINSONADZIE Fundacja PBG I PBG Gallery po raz czwarty już z rzędu miała okazję być współorganizatorem corocznego VII Salonu Poznańskiego ROBINSONADA. To ogólnopolska wystawa/ konkurs organizowana przez Fundację i Galerię wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Artystów Plastyków. VII Edycję Salonu, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego połączyliśmy z obchodami 15-lecia istnienia PBG Gallery, która działa, promuje artystów i ich twórczość od 2002 roku. Udział w wystawie wzięło 39 artystów, pokazanych zostało 150 prac. Fundacja PBG powołała jury oraz ufundowała nagrody pieniężne dla trzech najlepszych prac i artystów oraz Nagrodę Publiczności. Uroczystość miała niezwykle odświętny charakter, uświetniona poczęstunkiem, symboliczną
czytaj więcej

25-lecie Ochronki Jurek

Działalność charytatywno- opiekuńcza Fundacji PBG to stała wieloletnia pomoc dla Ochronki „Jurek” placówki Towarzystwa Przywracania Rodziny, gdzie przebywa sześcioro podopiecznych w różnym wieku. Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 25-lecia istnienia Ochronki mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w koncercie i przyjęciu przygotowanym przez dyrektora ochronki p. Marię Lichtańską. W roku Jubileuszu wykonano remont i zmontowano nową kuchnię dla Ochronki. Pamiętaliśmy  też o urodzinach Zuzy, Oliwki, Natalii, Błażeja i pozostałych dzieci.Tutaj inicjatywę wykazują nasi pracownicy m.in. P. Bożena Ciosk , która w ramach wolontariatu pracowniczego przygotowuje np. wyją tkowe niespodzianki, spotkania  dla młodych jubilatów. Dla dzieci  planowany jest  też, przy naszym wsparciu
czytaj więcej

Darujemy by sprawić radość

Nie po raz pierwszy pamiętamy o dzieciach skupionych wokół TKK  „Wierzbak” w Poznaniu. Cieszymy się kiedy  w czerwcu z okazji  Międzynarodowego Dnia Dziecka możemy widzieć ich uśmiechy.Fundacja PBG przekazała na tę okoliczność  książki edukacyjne dla dzieci.
czytaj więcej