Grupa PBG na Euro 2016

Prezentujemy kolejny projekt zrealizowany przez Fundację PBG, wyjątkowe polsko-angielsko-francuskie wydanie biuletynu korporacyjnego Grupy PBG „Ogniwo”.

Biuletyn został przygotowany w nakładzie 7 tys. egzemplarzy dzięki staraniom Fundacji PBG. Przekazujemy go nieodpłatnie osobom i instytucjom sprzyjającym rozwojowi polskiego biznesu oraz kibicom wybierającym się na mistrzostwa we Francji, jako przewodnik na EURO 2016. Jesteśmy dumni z tej inicjatywy i z tego, że dochód z reklam zamieszczonych w biuletynie zostanie w całości przekazany na wsparcie podopiecznych Fundacji PBG.

Zachęcamy do odwiedzenia strony PBG, gdzie znajduje się elektroniczne wydanie biuletynu:

http://www.pbg-sa.pl/spolka/biuletyn-korporacyjny.html