Józef Brandt w Poznaniu

Znakomita, duża  wystawa malarstwa Józefa Brandta przeniesiona została z Muzeum Narodowego w Warszawie do Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W imieniu Pani Prezes Fundacji PBG Małgorzaty Wiśniewskiej zaprosiliśmy Pracowników i ich rodziny   na wystawę Józefa Brandta do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Spotkanie, zaplanowane  dla nas i senioralnej grupy muzealnej odbyło  się

9 grudnia w niedzielę o godz. 14.00. Wśród bogatej prezentacji obrazów zobaczyć było  można również obraz z kolekcji Fundacji PBG. Po wystawie oprowadziła nas- historyk sztuki Joanna Bryl.