Jubileuszowy wernisaż podczas ROBINSONADY

Nasz jubileuszowy udział w ROBINSONADZIE

Fundacja PBG I PBG Gallery po raz czwarty już z rzędu miała okazję być współorganizatorem corocznego VII Salonu Poznańskiego ROBINSONADA. To ogólnopolska wystawa/ konkurs organizowana przez Fundację i Galerię wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Artystów Plastyków. VII Edycję Salonu, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego połączyliśmy z obchodami 15-lecia istnienia PBG Gallery, która działa, promuje artystów i ich twórczość od 2002 roku.

Udział w wystawie wzięło 39 artystów, pokazanych zostało 150 prac. Fundacja PBG powołała jury oraz ufundowała nagrody pieniężne dla trzech najlepszych prac i artystów oraz Nagrodę Publiczności. Uroczystość miała niezwykle odświętny charakter, uświetniona poczęstunkiem, symboliczną lampką szampana, mini koncertem piosenkarskim Marzeny Kurpisz.

Wystawa dostępna była dla Poznaniaków, tym razem z Poznania i Wielkopolski a także dla gości z Polski. Każda taka możliwość dotarcia do jak najszerszego grona widzów, pokazania sztuki w pełnym wymiarze /malarstwo, rzeźba, fotografia, rysunek i in./ jest realizowaniem naszych celów o charakterze edukacyjnym, poznawczym artystycznym. Pozwala na kreowanie naszej rzeczywistości, na łączenie środowisk twórczych. Jest też z pewnością inspiracją do ciągle nowych wyzwań, nie tylko artystycznych.