Magdalena Parnasow

Magdalena Parnasow i „Nowe zestawienie”. Interesujący tytuł i równie ciekawa wystawa. Artystka związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, aktualnie w trakcie habilitacji, pracuje w Pracowni Projektów i Działań Twórczych (Pracownia wolnego wyboru) a także  w pracowni Projekty i działania twórcze (III rok studiów licencjackich). Niezwykle aktywna we wszelkich działaniach twórczych, promotor i edukator sztuki.Wystawa jej prac intryguje – oparta na działaniach z zakresu grafiki, litografii. Proces twórczy związany z powstawaniem prac związany jest z oddziaływaniem naturalnego środowiska na wybrane przez nią tworzywo.  Fotografie związane z projektem są nieodzownym uzupełnieniem twórczym i dopełnieniem prezentacji. Wernisaż miał bardzo kameralny charakter ze względu na uzasadnione obawy artystki  związane z pandemią.Wystawa czynna od 1 do 15 września.