O Fundacji

Kontakt:

Fundacja PBG
ul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 66 51 700
faks +48 61 66 51 701

KRS 0000368977
REGON 301585789
NIP 777 318 94 57
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konta bankowe:
Fundacja PBG
Konto statutowe: 14 1140 1124 0000 5909 4000 1001
Konto gospodarcze: 84 1140 1124 0000 5909 4000 1002

www.fundacjapbg.pl
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl

O nas:

INSPIRUJEMY do działania i pomagamy spełniać marzenia.

KREUJEMY wizerunek Grupy odpowiedzialnej społecznie.

WSPIERAMY osoby, instytucje, projekty, które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe.

Fundacja PBG została powołana w 2010 roku.

Wspieramy osoby, instytucje, projekty, które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe.

Każdego dnia realizujemy naszą misję, poprzez angażowanie się w projekty kulturalne, naukowe i sportowe oraz związane z dziedzictwem narodowym i społecznością lokalną.

Działamy w imieniu Fundatora i Darczyńców, kontynuując tym samym dobre praktyki i tradycje Grupy PBG.

Nasze zaangażowanie w inicjatywy lokalne przyczynia się do rozwoju i promocji terenów szczególnie nam bliskich: Poznania i okolic, gdzie mamy swoją siedzibę oraz rejonu Włocławka- rodzinnych stron Głównego Akcjonariusza i Założyciela Spółki PBG Pana Jerzego Wiśniewskiego.

Wspierając projekty sportowe, promujemy zdrowy styl życia i rozwój kultury fizycznej. Pomagamy tym, którzy mają pasję i chcą osiągać kolejne sukcesy.
Popularyzujemy projekty  kulturalne i naukowe, aktywnie biorąc w nich udział.

Projekty związane z dziedzictwem narodowym pozwalają nam zachowywać równowagę w dzisiejszym świecie i krzewić dobre polskie tradycje.

Ponadto pamiętamy o tych, których życie zmusiło do borykania się z różnymi przeszkodami. Pomagamy dzieciom, które nie mają równych szans rozwoju z powodu choroby, sytuacji materialnej, czy osierocenia. Dbamy o to, by umożliwić im rozwój i dobry start w życie.

Rolę Prezesa Fundacji pełni Małgorzata Wiśniewska. Z wykształcenia inżynier i Master of Business. Wraz z mężem założyła spółkę PBG SA, która po 25 latach działalności stoi na czele Grupy Kapitałowej skupiającej firmy z obszaru energetyki. Jest współtwórcą sukcesu spółki, jej wieloletnim pracownikiem, partnerem w zarządzaniu firmą.
Od 2010 roku Małgorzata Wiśniewska jest także Prezesem Fundacji PBG, której działalność koncentruje się na wsparciu inicjatyw społecznych i kreowaniu wizerunku Grupy PBG. Wraz z mężem otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Włocławek. Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nadało Pani Wiśniewskiej godność Lidera pracy Organicznej. Odznaczona została również Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.
Nigdy się nie poddaje, gdy widzi choćby światełko w tunelu i choćby jednego człowieka, który chce razem z Nią podjąć wyzwanie.
Kocha podróże, nordic walking, ale najbardziej swoje wnuki: Antoniego, Antoninę, Anastazję i Łucję.

Facebook