Projekt „Okruchy historii”

Fundacja PBG wzięła udział w wydarzeniu, które miało miejsce 10 marca 2015  na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, a dotyczyło promocji książki pt.: „Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech – 70 lat później (1945-2015)” pod redakcją  Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej i Bartosza Korzeniewskiego. Książka, powstała  w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego z udziałem uniwersytetów poznańskiego i kilońskiego. Nakładem Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na początku bieżącego roku ukazał się tom, będący zwieńczeniem polsko-niemieckich badań nad obrazem II wojny światowej w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech po 1989 roku. Uczeni z ośrodków uniwersyteckich Kilonii, Tybingi i Poznania zanalizowali 3 główne nośniki pamięci kulturowej: literaturę, wystawy muzealne i film.

To ciekawe historycznie i kulturowo wydarzenie uświetniła nasza wystawa  pt. „Bitwa o  Monte Casino – Włoski szlak 2. Korpusu”,  powstała w ramach projektu PBG Gallery „Okruchy Historii”.

Na wystawie można było obejrzeć fotografie archiwalne z BITWY O MONTE CASSINO, pochodzące  ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie,  a także dzieła dwóch artystów poświęcone bitwie, linoryty STANISŁAWA GLIWY,  ze zbiorów Fundacji  Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu oraz  fotomontaże  ZYGMUNTA HAARA,  ilustrujące strony tytułowe rozdziałów trzech tomów książki Melchiora Wańkowicza  „Bitwa o Monte Cassino”.

Wybór materiałów i opracowanie merytoryczne –  Małgorzata Wiśniewska i Paweł Sieradzki.

Fundacja PBG i PBG Gallery  przygotowała wystawę na zaproszenie Towarzystwa Naukowego im. I. J. Paderewskiego.