„Siewca” w Pałacu Prezydenckim

12 grudnia 2016 roku w pałacu prezydenckim miał miejsce wernisaż wystawy „Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku”. Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt obrazów ukazujących polskie tradycje religijne i świeckie, związane zarówno z obyczajowością ludu, jak i z etosem szlacheckim. Spółka PBG udostępniła na potrzeby wystawy obraz Mariana Zarembskiego „Siewca”. Obraz eksponowany jest w Sali Kolumnowej. Wśród gości zaproszonych przez parę prezydencką znalazła się wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PBG, Pani Małgorzata Wiśniewska. 

– Siedziba prezydenta poprzez prezentację polskiej sztuki nabiera blasku i elegancji. To niezwykle ważne, że odwiedzający nas goście widzą, że siedziba prezydenta prezentuje się godnie – powiedział prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w uroczystym otwarciu ekspozycji.

– Chcę podziękować panu wicepremierowi, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu i dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie za wypożyczenie tych obrazów i przygotowanie wystawy zwyczajów i obrzędów w polskiej sztuce XIX i XX w., co jest dla mnie jako prezydenta ogromnie ważne – powiedział podczas uroczystości prezydent Duda.

– Ta ekspozycja ma charakter swoistego przewodnika, nie jest zbiorem przypadkowych dzieł sztuki. Towarzyszy jej pewna myśl, niezwykle istotna z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, skąd wzięliśmy się jako społeczeństwo, jako naród, jakie są nasze korzenie kulturowe. One tkwią właśnie w tych obrzędach przedstawionych na eksponowanych w pałacu dziełach sztuki z XIX i XX wieku. (…) Obrzędach chrześcijańskich i tych, które mają źródło jeszcze w czasach pogańskich, ale które na trwałe weszły do naszej tradycji. Do dzisiaj z nich właśnie wywodzi się wiele zwyczajów kultywowanych w polskim społeczeństwie – mówił Andrzej Duda.

– Bardzo często mówimy o polityce historycznej związanej z walką o niepodległość, o polityce historycznej związanej z takim „patriotyzmem boju”. A ta wystawa reprezentuje politykę historyczną, która pokazuje naszą kulturę, pokazuje, czego broniliśmy, o co walczyliśmy. Walczyliśmy o to, żeby polskość istniejącą w tych właśnie obyczajach zachować. Dzięki temu trwamy jako naród i w efekcie – trwamy jako państwo – dodał prezydent.

Więcej na temat wydarzenia: KLIKNIJ