W trosce o dzieci

FUNDACJA PBG odpowiedziała na prośbę o wsparcie organizacji Dnia Dziecka, który odbył się 13 czerwca 2015 r. w Sokolnikach Wielkich. Podjęliśmy również decyzję o finansowym wsparciu 5-cio dniowej wycieczki do Trójmiasta, w której udział wzięło 40-cioro dzieci i młodzieży z tej miejscowości.

Sokolniki Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Kaźmierz. W 2009 roku Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego podjęło próbę zdiagnozowania problemów dzieci i młodzieży z rodzin mieszkających w Sokolnikach Wielkich i okolicznych wsiach, związanych m.in. z zagospodarowaniem czasu po zajęciach szkolnych. W sierpniu 2010 roku na terenie Domu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK powstała świetlica opiekuńczo-wychowawcza, która przyjęła nazwę „Przystań u Anioła”, której celem jest poprawa jakości i poziomu życia dzieci z terenów wiejskich, narażonych na ciągłe pogłębianie się nierówności społecznych wywołanych m.in. brakiem instytucji zmierzających swoimi działaniami do szeroko rozumianego wsparcia rodziców, którzy ze względu na niską liczbę podmiotów gospodarczych, są przymuszani do pracy poza miejscem zamieszkania. W 2010 roku świetlica dysponowała dwoma małymi pokoikami wraz z wnęką kuchenną. W roku 2011 rozpoczęła się przebudowa i adaptacja budynku, która zakończona została jesienią 2012 roku. Możliwość przekształcenia dawnej świniarni i kurnika wynikała ze wsparcia finansowego, jakiego udzielił Pan Marco Alberti realizując w ten sposób w części testament swej zmarłej małżonki Elizy, której życzeniem było przeznaczenie pozostawionego przez siebie spadku na działania „wzmacniające i utrwalające wiedzę oraz zachowania prorodzinne i prospołeczne będące prawidłowym wzorcem dla dzieci i młodzieży”. W chwili obecnej infrastruktura zapewnia: 3 sale świetlicowe i 1 salkę z 6-ma stanowiskami komputerowymi wyposażoną w podstawowy sprzęt z dostępem do internetu, dostęp do mediów kuchennych i sanitarnych oraz wygospodarowane pomieszczenie magazynowe.